Nazanin Soghrati

سندرم استیونس جانسون (SJS) و نکروز اپیدرمال توکسیک (TEN) در یک صفحه

Share

چرا مهم است و چرا شما باید به این موضوع اهمیت بدهید؟ سندرم استیونس جانسون (SJS) نوعی اختلال نادر است (۷-۲ در ۱میلیون) که مرگ و میر زیادی دارد، مخصوصا اگر سطح زیادی از بدن درگیر شود به نکروز اپیدرمال توکسیک (TEN) تبدیل دارد. با معنی شروع میکنیم:‌ این یک واکنش شدید به دارو یا عفونت است (که پوست و غشای مخاطی بدن را درگیر میکند) و باعث بافت مردگی وسیع و جدایی سلول های اپیدرم میشود.  اگر مساحت پوست…

0
Read More

آتل و گچ

Share

برای بهبودی شکستگی نیاز به ثابت سازی خارجی است که شامل است از گچ گیری و آتل بندی. مواد مورد نیاز روش اندام فوقانی    (A عکس تجویز شده در نحوه بستن آتل انواع آتل شفت استخوان بازو آرنج در ۹۰ درجه خم شده بلند بازو زند زبرین دیستال و زند زیرین آرنج در ۹۰ درجه خم شده و مچ در ۲۰ درجه صاف شده قندگیر استخوان بازو دیستال. سر استخوان زند زبرین. اولکرانون آرنج در ۹۰ درجه خم شده و…

0
Read More
Archived posts
Active Collaborators